Apie mus

Lietuvos triušių augintojų draugija, įkurta 1992 m., yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis asociacijos statutą, galintis teikti ir priimti paramą. Žemės ūkio ministerija 2004-10-24 d. įsakymu Nr. 3D578 ( Žin., 2004, Nr. 159-58) suteikė teisę tvarkyti triušių veislininkystę, vykdyti veislinių triušių apskaitą bei vesti valstybinę kilmės knygą.

Draugijos pagrindiniai tikslai yra propaguoti ir vystyti triušininkystės ir kailinių žvėrelių plėtrą Lietuvoje, vienyti kailinių žvėrelių ir triušių augintojus, skatinti juos steigti veislines fermas, teikti jiems informaciją apie šių gyvūnų priežiūrą, tarp šios organizacijos narių propaguoti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus kailinėje žvėrininkystėje ir triušininkystėje.

Tam tikslui pasiekti Lietuvos triušių augintojų draugija apjungia visų suinteresuotų asmenų žinias ir veiklą. Sprendžiant žvėrininkystės ir triušininkystės problemas, plėtoja veislinių triušių auginimą ir platinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, atlieka veislinių triušių vertinimą, išduoda kilmės pažymėjimus, rengia veislinių triušių parodas ir muges. Draugijos nariams bei triušių augintojams rengia seminarus, konferencijas, ruošia metodines priemones, rekomendacijas, standartus ir kitus dokumentus bei juos konsultuoja. Atstovauja Draugijos narių bendriems interesams santykiuose su valstybės institucijomis, vidaus ir užsienio rinkų partneriais. Organizacija palaiko ryšius su Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Olandijos triušių augintojais.

Draugijos iniciatyva, remiantis Europos šalių triušių augintojų asociacijų bei Vokietijos triušių veisėjų standartais, Lietuvoje buvo paruošti veislinių triušių eksterjero vertinimo reikalavimai, sukurta veislinių triušių vertintojų- ekspertų rengimo programa. Šiuo metu draugijos pirmininkas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos prof . dr. Artūras Stimbirys.

Turite papildomų klausimų?

Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais!